Jhempi

projet in

De Jhempi ass, zesumme mam Batti, eng vun eisen Haaptfiguren. Hien ass dacks  e bëssen onbehollef an heiansdo och nidderträchteg, mä hien ass ëmmer gutt gelaunt an hëllefsbereet.